User:Bpaplow

From Twin Cities Maker wiki
Jump to: navigation, search

This is Brandon Paplow's User page. He has made many enemies in life... Particularly Polish ones who try to hock Mexican property investment opportunities on his wiki page.Google Translation of Bpapalow's User page

Please treat him right.

Bezpośredniej własności nieruchomości z wykorzystaniem cudzoziemców w owo, co działo się znane w charakterze "strefy zamkniętej". Pas obejmuje całkowity obszar znajdujący się w promieniu 100 kilometrów (czyli blisko 62 mil) od momentu każdej \Ubezpieczenia grupowe dla pracowników spośród Meksykiem, w ciągu 50 km (około 31 km) każdego meksykańskiego wybrzeża. Fideicomiso - Prawdziwe Zaufanie Estate Tak owo prawda, cudzoziemcy są ograniczone spośród dosadnie majątek oceanem nieruchomości, niemniej jednak w celu inwestycji zagranicznych w tych obszarach, meksykański rząd stworzył "Fideicomiso," (FEE-DAY-E-CO-ME-SO), która jest grubsza oddać , prawdziwe zaufanie nieruchomości. "Fideicomiso" jest układ ufność stworzony na materia zagranicznego nabywcy, zaś zawarta pośrodku brzegu natomiast sprzedającym nieruchomości w strefie zamkniętej. Zagraniczni nabywcy nie przypuszczalnie mieć domy nad oceanem czy też inwestować w domki wakacyjne w rzeczywiście zwanych "stref zastrzeżonych", albowiem z konstytucyjnych ograniczeń. Bank działa na temat zagranicznego nabywcy, biorąc godność aż do nieruchomości. Pula, w charakterze zaufany człowiek, kupuje nieruchomości na cudzoziemca, zaś później ma powiernicze zadanie czynić zgodnie spośród instrukcjami podanymi przez cudzoziemca, który jest beneficjentem zaufania. Beneficjent zaufanie zachowuje tudzież korzysta z wszystkich praw własności, w czasie jak pula posiada urząd jurydyczny do nieruchomości. Cudzoziemiec ma regulacja aż do wykorzystania, napawać się, zaś nawet sypnąć nieruchomość, która jest utrzymywana w zaufaniu w jego wartości rynkowej w celu każdego.